Header image

Privacy Policy

Privacy Policy

WEBSITE EN COOKIE-INFORMATIE

Klik hier om direct toegang te krijgen tot het cookiebeleid

INTRODUCTIE

Om gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde diensten aan te bieden, verstrekt door zijn website, moet CAMPING AIGUILLE NOIRE, als verantwoordelijke voor de verwerking, bepaalde identificatiegegevens behandelen die nodig zijn voor de levering ervan.
Volgens de kunst. 13 GDPR 679/2016 – “Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens” en met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen en die het voorwerp van de verwerking zullen zijn, garandeert CAMPING AIGUILLE NOIRE, in het kader van de regelgeving, dat de verwerking van persoonsgegevens zal verricht met respect voor de fundamentele rechten en vrijheden, evenals de waardigheid van de betrokkene met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit, het recht en de bescherming van persoonsgegevens.
Dit document beschrijft hoe u de website www.aiguillenoire.com beheert met verwijzing naar de verwerking van persoonsgegevens van personen die communiceren met de geleverde diensten: de informatie wordt verstrekt overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens “679 / 2016 (hierna GDPR genoemd) alleen voor de betreffende site en niet voor andere sites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links, waarvan CAMPING AIGUILLE NOIRE op geen enkele manier verantwoordelijk is.
Deze informatie is daarom voorbereid en aangepast voor bezoekers van de website www.aiguillenoire.com en dit document annuleert en vervangt volledig elk ander document dat eerder werd gepubliceerd met betrekking tot webprivacy en cookies.

Specifieke informatie

Aanvullende en contextuele specifieke informatie wordt verstrekt op de webpagina’s, voorbereid voor bepaalde on-demand services die formulieren voor gegevensverzameling bieden.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens kunnen automatisch worden verzameld tijdens de navigatie en het gebruik van de site en de daarin geleverde diensten of kunnen vrijwillig door de gebruiker worden ingevoerd.
Onder de persoonlijke gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzameld, onafhankelijk of via derden, kunnen er, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, cookies, gebruiksgegevens, wachtwoorden, naam, achternaam en e-mail zijn.

Navigatiegegevens en andere gegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te gebruiken, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door de aard van de gegevens, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) ​​-adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen vraag naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succes, fout, …) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te verifiëren in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site op verzoek van de bevoegde autoriteiten.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze site of door de eigenaren van door hem gebruikte diensten van derden, tenzij anders aangegeven, is bedoeld om de gebruiker te identificeren en de gerelateerde voorkeuren vast te leggen voor doeleinden nauw verband houden met de levering van de door de gebruiker gevraagde dienst.
Als de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, kan dit voorkomen dat de site zijn diensten aanbiedt.

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt
Op verschillende plaatsen op deze site heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn / haar persoonlijke gegevens (bijv. E-mailadres, naam, postcode, andere persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens) ook te verzenden door formulieren in te vullen of e-mails te verzenden . Het verstrekken van deze gegevens vindt plaats op een optionele, expliciete en vrijwillige basis en omvat de daaropvolgende verwerving van het e-mailadres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die voor de dienst zijn ingevoerd en die verder zijn verleend door de gebruiker. Specifieke samenvattende informatie is aanwezig op de pagina’s die de formulieren verstrekken, met de mogelijke indicatie van de verplichting om de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de specifieke service te gebruiken.

WEBSITE EN COOKIE-INFORMATIE

Klik hier om direct toegang te krijgen tot het cookiebeleid

INTRODUCTIE

Om gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde diensten aan te bieden, verstrekt door zijn website, moet CAMPING AIGUILLE NOIRE, als verantwoordelijke voor de verwerking, bepaalde identificatiegegevens behandelen die nodig zijn voor de levering ervan.
Volgens de kunst. 13 GDPR 679/2016 – “Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens” en met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen en die het voorwerp van de verwerking zullen zijn, garandeert CAMPING AIGUILLE NOIRE, in het kader van de regelgeving, dat de verwerking van persoonsgegevens zal verricht met respect voor de fundamentele rechten en vrijheden, evenals de waardigheid van de betrokkene met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit, het recht en de bescherming van persoonsgegevens.
Dit document beschrijft hoe u de website www.aiguillenoire.com beheert met verwijzing naar de verwerking van persoonsgegevens van personen die communiceren met de geleverde diensten: de informatie wordt verstrekt overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens “679 / 2016 (hierna GDPR genoemd) alleen voor de betreffende site en niet voor andere sites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links, waarvan CAMPING AIGUILLE NOIRE op geen enkele manier verantwoordelijk is.
Deze informatie is daarom voorbereid en aangepast voor bezoekers van de website www.aiguillenoire.com en dit document annuleert en vervangt volledig elk ander document dat eerder werd gepubliceerd met betrekking tot webprivacy en cookies.

Specifieke informatie
Aanvullende en contextuele specifieke informatie wordt verstrekt op de webpagina’s, voorbereid voor bepaalde on-demand services die formulieren voor gegevensverzameling bieden.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens kunnen automatisch worden verzameld tijdens de navigatie en het gebruik van de site en de daarin geleverde diensten of kunnen vrijwillig door de gebruiker worden ingevoerd.
Onder de persoonlijke gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzameld, onafhankelijk of via derden, kunnen er, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, cookies, gebruiksgegevens, wachtwoorden, naam, achternaam en e-mail zijn.

Navigatiegegevens en andere gegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te gebruiken, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door de aard van de gegevens, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) ​​-adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen vraag naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succes, fout, …) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te verifiëren in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site op verzoek van de bevoegde autoriteiten.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze site of door de eigenaren van door hem gebruikte diensten van derden, tenzij anders aangegeven, is bedoeld om de gebruiker te identificeren en de gerelateerde voorkeuren vast te leggen voor doeleinden nauw verband houden met de levering van de door de gebruiker gevraagde dienst.
Als de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, kan dit voorkomen dat de site zijn diensten aanbiedt.

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt
Op verschillende plaatsen op deze site heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn / haar persoonlijke gegevens (bijv. E-mailadres, naam, postcode, andere persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens) ook te verzenden door formulieren in te vullen of e-mails te verzenden . Het verstrekken van deze gegevens vindt plaats op een optionele, expliciete en vrijwillige basis en omvat de daaropvolgende verwerving van het e-mailadres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die voor de dienst zijn ingevoerd en die verder zijn verleend door de gebruiker. Specifieke samenvattende informatie is aanwezig op de pagina’s die de formulieren verstrekken, met de mogelijke indicatie van de verplichting om de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de specifieke service te gebruiken en algemeen uitgegeven door de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, door middel van onderwerpen die uitdrukkelijk en specifiek zijn toegestaan ​​door CAMPING AIGUILLE NOIRE. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door derden (uitbesteders), die worden gebruikt voor het leveren van diensten met betrekking tot het nagestreefde doel, die onze organisatie verbindt met specifieke contractuele clausules of formele nominaties voor externe managers voor de behandelingen door deze plaatsen op hun plaats. In alle gevallen zullen deze onderwerpen de gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies ontvangen van de Eigenaar, in overeenstemming met operationele profielen toegewezen aan hen in relatie tot de uitgevoerde functies, beperkt tot wat noodzakelijk is en instrumenteel voor de uitvoering van specifieke operaties binnen de gevraagde diensten en uitsluitend om de doelen te bereiken die in deze verklaring worden aangegeven. De lijst van gegevensverwerkers, die voortdurend wordt bijgewerkt, kan worden aangevraagd door een mededeling te verzenden op de manier die wordt aangegeven in het volgende punt met betrekking tot de rechten van de betrokkene.

COMMUNICATIE EN DIFFUSIE

De gegevens kunnen worden gecommuniceerd, waarbij deze term het geven van informatie aan een of meer specifieke onderwerpen betekent, in de volgende bewoordingen:

aan personen, publiek en privaat, die toegang hebben tot de gegevens volgens de bepalingen van de wet, regelgeving of communautaire wetgeving, binnen de grenzen die in deze regels zijn vastgelegd (bijvoorbeeld socialezekerheidsinstellingen en -instellingen, verenigingen van lokale autoriteiten, overheidsdiensten en overheidsinstanties, verenigingen, stichtingen, lichamen of organisaties van een associatief en / of verzekeringstype)
aan proefpersonen die toegang moeten hebben tot de gegevens voor doeleinden die nuttig zijn voor de relatie tussen de partijen, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hulptaken (banken en kredietinstellingen, dienstverleners, vervoerders en bedrijven worden bijvoorbeeld genoemd van zendingen)
aan onze consultants, voor zover noodzakelijk om hun taken in onze organisatie uit te voeren, onder voorbehoud van onze aanstellingsbrief die de plicht tot vertrouwelijkheid en veiligheid oplegt.
aan bedrijven (die ondersteunende diensten verlenen, inclusief IT-diensten), onder voorbehoud van de ondertekening van passende contractuele clausules die de plicht tot vertrouwelijkheid en beveiliging opleggen.
De gegevens zullen niet worden verspreid, met deze term betekent het geven van kennis aan onbepaalde onderwerpen op welke manier dan ook, zelfs door ze beschikbaar te stellen of te raadplegen, tenzij een specifieke, gratis en geïnformeerde toestemming wordt verleend voor elk type behandeling.

Verdediging voor de rechtbank
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor verdediging door de Eigenaar in de rechtszaal of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen, tegen ongepast gebruik door de gebruiker van dezelfde of verwante services. De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk op verzoek van de overheid moet worden vrijgesteld van de gegevens.

HOLDER

De eigenaar van de verwerking van persoonsgegevens is CAMPING AIGUILLE NOIRE gevestigd in Loc. La Zerotta Val Veny – 11013 Courmayeur (AO) ITALIË.
De Data Controller houdt een bijgewerkte lijst bij van de aangestelde managers en garandeert dat hij / zij wordt gelezen door de belanghebbende op het hierboven aangegeven kantoor.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

De belanghebbenden, op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben het recht om de rechten op elk moment uit te oefenen (recht op toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten), met name: het recht op bevestiging van het bestaan ​​of anderszins van hun persoonsgegevens; om er toegang toe te hebben en om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, om de nauwkeurigheid ervan te verifiëren, om de integratie of bijwerking ervan aan te vragen, beperking van de verwerking of draagbaarheid. Correctie en blokkering kunnen worden aangevraagd als de gegevens onvolledig, onjuist of verzameld zijn in strijd met de huidige wetgeving en in deze zin is het ook mogelijk om zich te verzetten tegen hun verwerking om legitieme redenen of een geautomatiseerd besluitvormingsproces (inclusief profilering), zoals het is. Het is ook mogelijk om, om dezelfde redenen, de annulering aan te vragen zolang in overeenstemming met de geldende regelgeving en als er geen andere verplichtingen van behoud en behandeling zijn voor CAMPING AIGUILLE NOIRE. De belanghebbende partijen hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (vermeld in punt 2), zelfs als ze worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde contactmethoden; dit recht strekt zich ook uit tot traditionele en belanghebbenden kunnen deze rechten geheel of gedeeltelijk uitoefenen (bijvoorbeeld alleen voor communicatie via sms, e-mail of telefoon of door zich alleen te verzetten tegen het verzenden van promotionele communicatie die is gemaakt met geautomatiseerde hulpmiddelen, enz.) .
Met betrekking tot de uitoefening van de hierboven genoemde rechten, evenals de bijgewerkte lijst van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, is het onderwerp in kwestie 

Geïnteresseerde partijen kunnen hun verzoeken richten via specifieke communicatie per post gericht aan hetzelfde bedrijf, of via de e-mailbox: info@aiguillenoire.com, en ook een mededeling sturen naar het aangegeven e-mailadres om tijdige feedback te krijgen.
Als de belanghebbende toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor een specifiek doel, heeft dezelfde altijd het recht om deze te allen tijde in te trekken zonder de wettigheid van de verwerking in gevaar te brengen op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.
Er wordt ook aan herinnerd dat de belanghebbende partij altijd het recht heeft om een ​​klacht in te dienen bij de Garant Authority voor de bescherming van persoonsgegevens voor de uitoefening van zijn rechten of voor enige andere kwestie met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens.

TOEPASSING EN WIJZIGINGEN AAN DEZE AANKONDIGING
De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door publiciteit te geven aan gebruikers op deze pagina. Het is daarom raadzaam om deze pagina vaak te raadplegen, met als referentie de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt aangegeven. In geval van niet-acceptatie van de wijzigingen die in dit privacybeleid zijn aangebracht, is de gebruiker verplicht om te stoppen met het gebruik van deze site en aanverwante diensten en kan hij de verantwoordelijke vragen om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders aangegeven, blijft het vorige privacybeleid van toepassing op persoonlijke gegevens die tot dat moment zijn verzameld.

Publicatiedatum: 27-2-2019