Header image

Cookies Policy

Cookies Policy

INTRODUCTIE

Cookies zijn kleine tekstreeksen die door de bezochte sites naar de terminal van de gebruiker (meestal de door hen gebruikte browser) worden verzonden, waar ze worden opgeslagen voordat ze bij hetzelfde bezoek door dezelfde gebruiker opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden.
Gebruikers die de site bekijken zullen minimale informatie zien die is ingevoerd op hun apparaten (dit zijn computers en mobiele apparaten), in kleine tekstbestanden genaamd “cookies” die zijn opgeslagen in de mappen die worden gebruikt door de webbrowser van de gebruiker, voor periodes van de tijd varieert afhankelijk van de behoefte en in het algemeen tussen enkele uren en een paar jaar, met uitzondering van profileringscookies waarvan de maximale duur 365 kalenderdagen is.
Dit document maakt integraal deel uit van het “Privacybeleid” van CAMPING AIGUILLE NOIRE, dat ook is samengesteld uit de informatieve website en cookies die hier beschikbaar zijn en is opgesteld in overeenstemming met de Bepaling van de Garant van 8 mei 2014 gepubliceerd in G.U. Nr. 126 op 3 juni 2014, omzetting van Richtlijn 2002/58 / EG.
De keuze om informatiedocumenten op deze manier te ordenen, vloeit voort uit de wens om meer duidelijkheid te bieden ten gunste van de gebruiker met betrekking tot de betekenis, het gebruik en de deactivering van cookies.
Via cookies is het mogelijk om op een semi-permanente manier informatie te registreren met betrekking tot de voorkeuren van de gebruiker en andere technische gegevens die een gemakkelijkere navigatie en een groter gebruiksgemak en effectiviteit van de site mogelijk maken. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te bepalen of er al een verbinding tot stand is gebracht tussen de computer van de bezoeker en de bezochte site om het nieuws te markeren of om de “login” -informatie te behouden.
Opgemerkt moet worden dat de gebruiker zijn eigen opties op het gebruik van cookies op deze site kan uiten (zie gedetailleerde lijst in het gedeelte onder “soorten cookies”), ook via de instellingen van de browser (s) door de gegeven instructies te volgen. De gebruiker kan ook het “anonieme browsen” instellen waarmee hij op internet kan surfen zonder informatie op te slaan op de sites, op de bezochte pagina’s, op eventueel ingevoerde wachtwoorden en op andere informatieparameters die kunnen leiden naar zijn identiteit.

DERDE PARTIJEN

Gebruikersgegevens worden ook verzameld via tools en services die door derden worden aangeboden en door hen worden opgeslagen.
Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid van deze derde partijen op de manier die beter wordt uitgelegd in de rest van dit document.
Gezien de objectieve complexiteit gekoppeld aan de identificatie van technologieën op basis van cookies en hun zeer nauwe integratie met de werking van de applicaties en het web, wordt de gebruiker uitgenodigd om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking als hij verdere informatie wenst over het gebruik van de cookies zelf en elk gebruik van hetzelfde – bijvoorbeeld door derden – gemaakt via deze site.

HOE DE COOKIES TE CONTROLEREN EN UIT TE SCHAKELEN

In het geval dat de gebruiker twijfelt of zich zorgen maakt over het gebruik van cookies, is het altijd mogelijk om tussenbeide te komen om het instellen en lezen te voorkomen, bijvoorbeeld door de privacy-instellingen in de browser die op uw terminal wordt gebruikt te wijzigen om om bepaalde typen te blokkeren.
Omdat browsers – en vaak verschillende versies van dezelfde browser -, zelfs aanzienlijk van elkaar verschillen, als u liever onafhankelijk handelt, met behulp van de voorkeuren van degene die wordt gebruikt, kunt u gedetailleerde informatie vinden over de vereiste procedure in de handleiding van elk van deze instrumenten. Ga voor een eerste overzicht van de actiemodi van de meest voorkomende browsers naar www.cookiepedia.co.uk.
De gebruiker kan daarom de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en voorkomen dat derden deze bijvoorbeeld kunnen installeren. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om de cookies die in het verleden zijn geïnstalleerd te verwijderen, inclusief de cookie waarin uiteindelijk de toestemming voor de installatie van cookies door deze site wordt opgeslagen. Het is belangrijk op te merken dat door het uitschakelen van alle cookies de werking van deze site in gevaar kan worden gebracht.
De gebruiker kan informatie vinden over het beheren of uitschakelen van cookies in zijn browser op de volgende adressen:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Activeer en deactiveer cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Als u een webbrowser gebruikt die hierboven niet wordt vermeld, raadpleegt u de documentatie 

of de online handleiding van uw browser voor meer informatie.
Gebruikers worden erop gewezen dat de eigenaar alleen optreedt als een technische tussenpersoon voor de links in dit document en kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een wijziging en herhaalt dat de gebruiker alle soorten cookies (inclusief technische ) kan sommige functies van de site verminderen of onbeschikbaar maken.

COOKIES (definitie en algemene beschrijving)

Cookies zijn kleine tekenreeksen die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker en die de eigenaar helpen bij het leveren van de dienst volgens de beschreven doeleinden.
Tijdens navigatie op een site kan de gebruiker ook op zijn terminalcookies ontvangen die worden verzonden vanaf verschillende websites of webservers (zogenaamde “derde partijen”), waarop bepaalde elementen kunnen voorkomen (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar pagina’s van andere domeinen) aanwezig op de site die hij bezoekt.
Cookies, die meestal in zeer grote aantallen in browsers van gebruikers worden aangetroffen en soms met kenmerken van lange tijdelijke persistentie, worden voor verschillende doeleinden gebruikt: computerauthenticatie, sessiebewaking, opslag van informatie over specifieke configuraties met betrekking tot gebruikers die toegang hebben tot de server, etc. Sommige doeleinden van het installeren van cookies kunnen ook de toestemming van de gebruiker vereisen.
Om te komen tot een correcte regeling van deze apparaten, aangezien er geen technische kenmerken zijn die hen van elkaar onderscheiden, is het noodzakelijk om deze nauwkeurig te onderscheiden op basis van de doelstellingen die worden nagestreefd door degenen die ze gebruiken.
In die richting is echter dezelfde wetgever verhuisd, die, in uitvoering van de bepalingen van Richtlijn 2009/136 / EG, de verplichting tot het verkrijgen van de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van gebruikers voor de installatie van voor doelwitten gebruikte cookies heeft gebracht. anders dan alleen maar technische (zie artikel 1, lid 5, letter a), van wetsdecreet 28 mei 2012, n. 69, die art. 122 van de Code).
Verdere informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org en op de website van de Italiaanse privacygarantiefaciliteit, waar u nuttige documenten kunt bekijken met betrekking tot de classificatie van cookies zoals ingevoegd in de Bepaling van de Garant van 8 mei 2014 gepubliceerd in G.U. Nr. 126 op 3 juni 2014, omzetting van Richtlijn 2002/58 / EG.

COOKIES DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT

De website www.aiguillenoire.com maakt gebruik van verschillende soorten cookies, sommige om het gebruik van de site effectiever te maken, andere om bepaalde functies in te schakelen.
Om het gebruik van deze site en de daarmee samenhangende dienstverlening mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van:

van permanente cookies (dwz cookies die in het geheugen blijven totdat ze handmatig worden verwijderd door de gebruiker of waarvoor een geplande verwijdering op lange termijn wordt overwogen);
van sessiecookies, die niet permanent op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten.
Er moet ook worden opgemerkt dat first-party cookies die zijn die worden gegenereerd en gebruikt door deze site, terwijl third-party cookies worden gegenereerd, ook op deze site, door derden.
Door te specificeren dat het uitschakelen van sommige cookies de mogelijkheid van het gebruik van de site zou kunnen beperken en ons zou kunnen beletten ten volle te profiteren van de aanwezige functies en services, laten we ons herinneren dat in de vorige alinea de manieren zijn aangegeven om de cookies zelf beter te beheren of uit te schakelen.
Op deze site zijn er verschillende soorten cookies – met specifieke functies – die kunnen behoren tot een of meer van de hieronder beschreven categorieën.

TECHNISCHE COOKIES

Over het algemeen zijn technische cookies cookies die eerdere acties kunnen opslaan of de sessie van de gebruiker kunnen opslaan of andere activiteiten kunnen uitvoeren die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van een site.
Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en stellen gebruikers in staat om er doorheen te bladeren, de inhoud ervan te bekijken en te profiteren van de functies ervan
De website www.aiguillenoire.com maakt gebruik van technische cookies die noodzakelijk en essentieel zijn voor de werking ervan en die de surfervaring van de gebruiker verbeteren.
Het gebruik van deze cookies voorziet niet in het vrijgeven van toestemming door de betrokken partij.
De “functionaliteitscookies” (vergelijkbaar met technische cookies met het oog op de garantie van de Borgsteller van 8 mei 2014 gepubliceerd in GU n.126 3 juni 2014, omzetting van Richtlijn 2002/58 / EG) stellen de site in staat zich de gebruikerskeuzes (bijvoorbeeld de gebruikersnaam) om deze een meer persoonlijke en geoptimaliseerde navigatie te bieden.
Functionele cookies zijn niet essentieel voor het functioneren van de site, maar ze verbeteren deze

naar kwaliteit en de browse-ervaring; als u deze cookies niet accepteert, zijn het rendement en de functionaliteit van de site mogelijk niet optimaal en is de toegang tot de inhoud mogelijk beperkt.
De website www.aiguillenoire.com maakt gebruik van cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.
Een bepaald type technische cookie is de cookie voor het opslaan van toestemmingen; deze cookie houdt de toestemming bij die de gebruiker geeft aan het gebruik van cookies op deze site, om niet te herhalen, bij volgende bezoeken, de korte informatie over cookies en het verzoek om toestemming te geven.

ANALYTISCHE COOKIES

Dit zijn de cookies die worden gebruikt om informatie te verzamelen en te analyseren die helpt begrijpen hoe gebruikers omgaan met de site, bijvoorbeeld door:

statistische informatie over toegangen en bezoeken aan de website met betrekking tot de laatste bezochte pagina;
het aantal bezochte secties en pagina’s en het aantal bezoekers;
statistische informatie over de tijd die de gemiddelde gebruiker aan de site besteedt;
Deze informatie kan worden gekoppeld aan gebruikersgegevens zoals IP-adres, domein of browser; Wanneer de analyse echter uitsluitend wordt uitgevoerd om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen, kunnen de cookies die zij verzamelen, worden geassimileerd met technische cookies.
Door het gebruik van het Google Analytics-panel, is het mogelijk om te begrijpen of de bezoeken werden afgelegd door nieuwe of terugkerende bezoekers, waarbij werd geverifieerd op welke manier de pagina’s werden bekeken (invoer-, exitlinks, paginaverschuivingen, verblijftijden, geografische oorsprong, etc.

SAMENGESTELDE STATISTISCHE COOKIES

Voor het uitvoeren van deze functies gebruikt www.aiguillenoire.com de diensten van derden die de gegevens anonimiseren, waardoor ze onbetrouwbaar zijn voor individuen.
Waar er diensten zijn die niet volledig geanonimiseerd zijn, zal de gebruiker ze vinden onder third-party cookies waarvoor het mogelijk is om toestemming te weigeren, om uw privacy te garanderen.
Deze cookies, die geen profilering zijn, zijn vrijgesteld van de noodzaak om de toestemming van de betrokkene te verzamelen.

Het gebruik van deze cookies is niet nodig, maar biedt de Eigenaar de mogelijkheid om de inhoud en services te verbeteren op basis van de informatie die is verkregen uit de analyse van de statistieken
Om dit type cookies vrij te geven, is toestemming van de gebruiker niet vereist, maar is het voldoende om een ​​volledige verklaring af te geven die is gekoppeld aan een van de synthetische versies die zijn uitgegeven via een informatieve banner.

COOKIES PROFILEREN

De website www.aiguillenoire.com maakt op geen enkele manier gebruik van cookies c.d. “Profilering” (gericht op het maken van profielen gerelateerd aan de gebruiker en gebruikt om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren getoond door de gebruiker in het kader van surfen op het web) of cookies c.d. “derde partij” (bedoeld om op uw apparaat te ontvangen tijdens het bladeren op een site, cookies verzonden vanaf verschillende websites of webservers).

ANDERE KOEKJES VAN DERDEN

Dit type cookie integreert functies en services die door derden zijn ontwikkeld binnen de sitepagina’s zoals pictogrammen en voorkeuren die zijn uitgedrukt in sociale netwerken, software om kaarten te genereren, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot videostreamingservices en CDN-netwerken of andere services extra.
Deze cookies worden verzonden door domeinen van derden en door partnersites die hun functionaliteit aanbieden tussen de pagina’s van de site.
Als u een account hebt of als u de services van dergelijke partijen op andere websites gebruikt, kunnen ze mogelijk weten dat u de website www.aiguillenoire.com hebt bezocht.
De gebruiker moet er ook rekening mee houden dat deze externe partijen, waarover CAMPING AIGUILLE NOIRE geen enkele controle kan uitoefenen, sommige van zijn persoonlijke gegevens tijdens het browsen ook buiten www.aiguillenoire.com zouden kunnen onderscheppen, dankzij de informatie die in de cookies is opgeslagen welke toestemming werd gegeven voor gebruik.
CAMPING AIGUILLE NOIRE kan daarom geen garanties geven met betrekking tot het gebruik dat derden maken van de verzamelde informatie.
Het gebruik van gegevens die door deze externe exploitanten worden verzameld via cookies, is onderworpen aan het respectieve privacybeleid. Voor gedetailleerde informatie hierover raden wij u aan het privacybeleid te raadplegen van de services die zijn aangeduid als cookies van derden.

SOCIALE KNOPPEN PLUGINS EN WIDGET

Op de website www.aiguillenoire.com zijn er bepaalde “knoppen” (“sociale knoppen / widgets” genoemd) die de pictogrammen van sociale netwerken of andere services (bijvoorbeeld Facebook) weergeven. Met deze knoppen kunnen gebruikers die op de site browsen direct communiceren met een “klik” met de sociale netwerken die daar worden weergegeven. In dit geval verzamelt het sociale netwerk gegevens over het bezoek van de gebruiker, terwijl CAMPING AIGUILLE NO

IRE zal geen navigatie-informatie of via de website verkregen gebruikersgegevens delen met sociale netwerken die toegankelijk zijn via sociale knoppen / widgets.
De “sharing” -cookies (of sociale netwerken) zijn nodig om de gebruiker in staat te stellen met de sites te communiceren via hun sociale account en dienen bijvoorbeeld om een ​​waardering uit te drukken en deze te delen met hun sociale contacten.
Het meest gebruikelijke gebruik is dat gericht op het delen van de inhoud van sociale netwerken. De aanwezigheid van plug-ins omvat de overdracht van cookies naar en van alle sites die door derden worden beheerd. Het beheer van de informatie verzameld door “derden” wordt beheerst door de relevante informatie waarnaar moet worden verwezen.
Dergelijke plug-ins kunnen bijvoorbeeld overeenkomen met de “Vind ik leuk” -knoppen op Facebook. Als u een van onze webpagina’s opent, uitgerust met een vergelijkbare plug-in, maakt de internetbrowser rechtstreeks verbinding met de servers van derden en wordt de plug-in weergegeven op het scherm dankzij de verbinding met de browser. De invoegtoepassing kan communiceren met servers van derden op welke pagina’s de gebruiker heeft bezocht.
Als een gebruiker van een sociaal netwerk de webpagina’s van CAMPING AIGUILLE NOIRE bezoekt terwijl hij verbonden is met zijn of haar account, kan deze informatie aan het account worden gekoppeld. Zelfs als de plug-infuncties worden gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken), wordt de informatie gekoppeld aan het account.
Dit type cookies is niet essentieel voor het functioneren van de site.

SPECIFIEKE EN ANALYTISCHE BESCHRIJVING VAN DE COOKIES DIE DOOR DE SITE WORDEN GEÏNSTALLEERD
Voor maximale transparantie zijn de volgende kenmerken van de cookies die op de website www.aiguillenoire.com worden gebruikt:

Cookie Name Purpose (Purpose) van de Cookie Own / Third-party Duration
cookiebar Deze cookies worden gebruikt om de acceptatie van cookies op te slaan en om te voorkomen dat de banner om de 30 dagen wordt herhaald
ASPSESSIONIDSQCACQDS Site-functionaliteit Eigen sessie
DE BANNER “COOKIES” – INFORMATIE OVER HUN GEBRUIK
Zoals vereist door de maatregel “Identificatie van vereenvoudigde procedures voor informatie en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies” van 8 mei 2014, moet de gebruiker, indien nodig, zijn toestemming voor het gebruik van cookies kenbaar maken. .
Wanneer de toepassing voor het eerst wordt gebruikt, ziet de gebruiker een korte informatie over het gebruik van cookies.
Doorgaan met gebruiken, het sluiten van het informatieblad of klikken op een deel van de pagina of scrollen om extra inhoud te markeren, u verklaart kennis te hebben genomen van het Cookiebeleid van www.aiguillenoire.com en de informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens.
De cookies die zijn ingesteld en verzameld door de website www.aiguillenoire.com (externe technici, geaggregeerde statistieken van derden) vereisen geen toestemming, maar maken het noodzakelijk om een ​​informatietool (beknopte informatie) te gebruiken die de eigenaar heeft geïdentificeerd, omwille van de eenvoud. , in de gepubliceerde banner.
De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om deze cookies op elk gewenst moment te verwijderen met behulp van de hieronder aangegeven methoden.
De toepassing onthoudt de keuze gemaakt door de gebruiker, daarom zal de korte informatie niet worden herhaald in volgende verbindingen vanaf hetzelfde apparaat.

HET COOKIESMANAGEMENT VAN DE MINISTERIE OP DE BELANGRIJKSTE SOCIALE BROWSERS EN DIENSTEN
Voor meer transparantie en gemak wordt het volgende gerapporteerd:

instructies voor de cookiebeheerfuncties en hun mogelijke uitschakeling in de hoofdbrowser;
een lijst met links naar de instructies en functies van het beheer van cookies en hun mogelijke uitschakeling in de belangrijkste webservices;
de webadressen van de verschillende informatie en de methoden voor het beheren van de cookies van de belangrijkste sociale netwerken;
browser
Chrome

Voer de Chrome-browser uit
Klik op het menu in de browserwerkbalk naast het invoervenster van de URL om te navigeren
Selecteer Instellingen
Klik op Geavanceerde instellingen weergeven
Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop ‘Instellingen voor inhoud’
In het gedeelte “Cookies” kunt u de volgende cookie-instellingen wijzigen:
Toestaan ​​dat gegevens lokaal worden opgeslagen
Wijzig de lokale gegevens alleen totdat de browser is gesloten
Voorkom dat websites cookies plaatsen
Blokkeer cookies van derden en sitegegevens
Beheer uitzonderingen voor sommige internetsites
Ga verder met het verwijderen van een of alle cookies
Ga naar de speciale pagina voor meer informatie en updates.

Mozilla Firefox

Voer de Mozilla Firefox-browser uit
Klik op het menu in de browserwerkbalk naast het invoervenster van de URL om te navigeren
Selecteer Opties
Selecteer het Privacypaneel
Klik op Geavanceerde instellingen weergeven

Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop ‘Instellingen voor inhoud’
In het gedeelte “Volgen” kunt u de volgende cookie-instellingen wijzigen:
Vraag sites om geen tracking te doen
Breng sites van beschikbaarheid op de hoogte die moeten worden gevolgd
Communiceer geen voorkeuren met betrekking tot het volgen van persoonlijke gegevens
Van het gedeelte “Geschiedenis” is het mogelijk:
Door “Gebruik aangepaste instellingen” in te schakelen, selecteert u om cookies van derden te accepteren (altijd, van de meest bezochte sites of nooit) en om ze voor een bepaalde periode te bewaren (totdat ze verlopen zijn, wanneer Firefox sluit of elke keer vraagt)
Verwijder individuele opgeslagen cookies
Ga voor meer informatie naar de speciale pagina.
Internet Explorer

Voer de Internet Explorer-browser uit
Klik op de knop Extra en kies Internet-opties
Klik op het tabblad Privacy en wijzig de schuifregelaar in het gedeelte Instellingen volgens de gewenste actie voor cookies:
Blokkeer alle cookies
Sta alle cookies toe
Selectie van sites om cookies te verkrijgen: verplaats de cursor naar een tussenliggende positie om niet alle cookies te blokkeren of toe te staan, klik dan op Sites, voer in het vak Adreswebsite een website in en klik vervolgens op Blokkeren of Toestaan
Ga voor meer informatie naar de speciale pagina.
Safari 6

Voer de Safari-browser uit
Klik op Safari, selecteer Voorkeuren en klik op Privacy
Geef in het gedeelte Block Cookie aan hoe Safari cookies van websites moet accepteren.
Klik op Details om te bekijken welke sites cookies hebben opgeslagen
Safari iOS (mobiele apparaten)

Voer de iOS Safari-browser uit
Tik op Instellingen en vervolgens op Safari
Tik op Cookies blokkeren en maak een keuze uit de verschillende opties: “Nooit”, “Externe adverteerders” of “Altijd”
Als u alle cookies wilt verwijderen die zijn opgeslagen door Safari, tikt u op Instellingen, vervolgens op Safari en tenslotte op Cookies en gegevens verwijderen
Ga voor meer informatie naar de speciale pagina.
opera

Start de Opera-browser
Klik op Voorkeuren en vervolgens op Geavanceerd en uiteindelijk op Cookies
Selecteer een van de volgende opties:
Accepteer alle cookies
Accepteer alleen cookies van de site die u bezoekt: cookies van derden die worden verzonden vanuit een ander domein dan het domein dat u bezoekt, worden afgewezen
Accepteer nooit cookies: alle cookies worden nooit opgeslagen
Ga voor meer informatie naar de speciale pagina.
Webservices van derden
Sociaal netwerk
Om meer transparantie en gemak te garanderen, worden hieronder de webadressen weergegeven van de verschillende informatie en methoden voor het beheren van cookies voor sociale netwerken.
Facebook-informatie: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configuratie): log in op uw account. Privacy sectie.

Publicatiedatum: 27-2-2019