Header image

Cookies Policy

Cookies Policy

Cookiebeleid van www.aiguillenoire.com/
Dit document bevat informatie over de technologieën waarmee deze website de hieronder beschreven doeleinden kan bereiken. Deze technologieën stellen de Eigenaar in staat om informatie te verzamelen en op te slaan (bijvoorbeeld door het gebruik van Cookies) of om middelen te gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op het apparaat van de Gebruiker wanneer deze interactie heeft met deze Website.

Voor de eenvoud worden deze technologieën in dit document kort gedefinieerd als “Tracking Tools”, tenzij er reden is om te differentiëren.
Hoewel cookies bijvoorbeeld in zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het ongepast zijn om over cookies te spreken in de context van applicaties voor mobiele apparaten, aangezien dit trackers zijn waarvoor de aanwezigheid van een browser vereist is. Om deze reden wordt in dit document de term Cookie alleen gebruikt om specifiek dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Voor sommige doeleinden waarvoor trackingtools worden gebruikt, is mogelijk ook de toestemming van de gebruiker vereist. Als toestemming is gegeven, kan deze op elk moment vrijelijk worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Deze Website maakt gebruik van Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (gewoonlijk “first-party” Trackers genoemd) en Trackers die diensten van derden mogelijk maken (gewoonlijk “third-party” Trackers genoemd). Tenzij hierin anders vermeld, hebben dergelijke derden toegang tot hun respectievelijke Trackers.
De duur en afloop van cookies en andere soortgelijke trackingtools kan variëren, afhankelijk van wat is ingesteld door de eigenaar of door elke externe provider. Sommige verlopen aan het einde van de browsersessie van de Gebruiker.
Naast wat is gespecificeerd in de beschrijving van elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer gedetailleerde en bijgewerkte informatie verkrijgen over de duur, evenals alle andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers – in het privacybeleid van de respectievelijke externe providers (via de beschikbare links) of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn om de werking van deze Website en de levering van de Dienst te verzekeren
Deze website maakt gebruik van cookies die gewoonlijk “technici” of andere soortgelijke trackingtools worden genoemd om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn om de werking of levering van de service te waarborgen.

Trackers van derden

Tagbeheer
Dit type service is functioneel voor het gecentraliseerde beheer van de tags of scripts die op deze website worden gebruikt.
Het gebruik van deze diensten omvat de stroom van gebruikersgegevens via hen en, waar van toepassing, hun bewaring.

Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google LLC.
Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens en trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Andere activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van Trackers
Eenvoudige interacties en functionaliteit
Deze website maakt gebruik van trackingtools om eenvoudige interacties mogelijk te maken en functies te activeren waarmee gebruikers toegang hebben tot bepaalde bronnen van de service en om de communicatie met de eigenaar te vereenvoudigen.

Neem contact op met de gebruiker
Contactformulier (deze Website)
Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, stemt de gebruiker ermee in dat ze worden gebruikt om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten die worden aangegeven in de kop van het formulier.
Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam, e-mail, naam, telefoonnummer en Tracking Tools.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)
Door zich te registreren voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst met contactpersonen waarnaar e-mailberichten met informatie, inclusief commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze website kunnen worden verzonden.Het e-mailadres van de gebruiker kan ook worden toegevoegd aan deze lijst als gevolg van registratie op deze website of na het doen van een aankoop.
Verwerkte persoonsgegevens: e-mail, naam en trackingtools.

Verbetering ervaren
Deze Website maakt gebruik van Trackers om een ​​gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, waardoor persoonlijke instellingen en interactie met externe netwerken en platforms beter kunnen worden beheerd.

Interactie met sociale netwerken of externe platforms
Dit type dienst maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze Website mogelijk.
De interacties en informatie verkregen door deze Website is in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.
Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.
Het wordt aanbevolen om uit te loggen bij de respectieve diensten om ervoor te zorgen dat de gegevens die op deze website worden verwerkt niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de gebruiker.

Facebook Like-knop en sociale widgets (Meta Platforms, Inc.)
De “Vind ik leuk”-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Facebook mogelijk maken, aangeboden door Meta Platforms, Inc.
Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens en trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Opslagduur:

_fbp: 3 maanden

Inhoud van externe platforms bekijken
Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website bekijken en ermee communiceren.
Dit type service kan nog steeds gegevens verzamelen over het webverkeer met betrekking tot de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google-lettertypen (Google LLC)
Google Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen die wordt beheerd door Google LLC waarmee deze website dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan integreren.
Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens en trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Meting
Deze website maakt gebruik van trackingtools om verkeer te meten en gebruikersgedrag te analyseren met als doel de service te verbeteren.

Statistieken
De diensten in deze sectie stellen de verwerkingsverantwoordelijke in staat om verkeersgegevens te monitoren en te analyseren en worden gebruikt om het gebruikersgedrag bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Website te volgen en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.
Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens en trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out.

Opslagduur:

AMP_TOKEN: 1 uur
_ga: 2 jaar
_gac*: 3 maanden
_gat: 1 minuut
_gid: 1 dag

Hoe voorkeuren te beheren en toestemming te geven of in te trekken
Er zijn verschillende manieren om voorkeuren met betrekking tot Trackers te beheren en waar nodig toestemming te geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen Tracker-voorkeuren rechtstreeks beheren via hun apparaatinstellingen – ze kunnen bijvoorbeeld het gebruik of de opslag van Trackers voorkomen.

Bovendien, wanneer het gebruik van Trackers afhankelijk is van toestemming, kan de Gebruiker deze toestemming geven of intrekken door zijn voorkeuren in de cookie-informatie in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de widget voor trackinginstellingen, indien aanwezig.

Dankzij specifieke browser- of apparaatfuncties is het ook mogelijk om eerder opgeslagen Trackers te verwijderen.

Andere Trackers die in het lokale geheugen van de browser aanwezig zijn, kunnen worden verwijderd door de browsegeschiedenis te wissen.

Met betrekking tot trackingtools van derden kunnen gebruikers voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door naar de relevante opt-out-link te gaan (indien beschikbaar), door de tools te gebruiken die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met de derde partij op te nemen.

Zoek de instellingen met betrekking tot Trackers
Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheren van cookies in enkele van de meest populaire browsers op de volgende adressen:

Google Chrome
MozillaFirefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Rand
Goed gedaan
Opera
Gebruikers kunnen ook sommige Trackers voor mobiele applicaties beheren door ze uit te schakelen via de juiste apparaatinstellingen, zoals de instellingen voor mobiele advertenties of algemene trackinginstellingen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen raadplegen om de relevante te identificeren).

Gevolgen van weigering van toestemming
Gebruikers zijn vrij om te beslissen of ze al dan niet toestemming geven. Houd er echter rekening mee dat Trackers deze Website in staat stellen om Gebruikers een betere ervaring en geavanceerde functies te bieden (in overeenstemming met de hierin beschreven doeleinden). Daarom is het mogelijk dat de Eigenaar, zonder toestemming van de Gebruiker, de gerelateerde functies niet kan leveren.

Houder van gegevensverwerking
Camping Aiguille Noire door Voyat Iris Hélène
Plaats Zerotta – Val Veny
11013 – Courmayeur (AO)

E-mailadres van de eigenaar: info@aiguillenoire.com

Aangezien het gebruik van Trackers van derden op deze Website niet volledig kan worden gecontroleerd door de Eigenaar, moeten alle specifieke verwijzingen naar Trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, worden Gebruikers vriendelijk verzocht om het privacybeleid van de respectieve externe diensten die in dit document worden vermeld, te raadplegen.

Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van volgtechnologieën, worden Gebruikers uitgenodigd om contact op te nemen met de Eigenaar als zij meer informatie willen ontvangen over het gebruik van dergelijke technologieën op deze Website.

Definitie en wettelijke verwijzingen
Persoonsgegevens (of Gegevens)
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, ook in verband met andere gegevens, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeren of identificeren.

Gebruiksgegevens
Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (ook van applicaties van derden die in deze website zijn geïntegreerd), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze website, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier ) notatie, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, etc. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende temporele connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details met betrekking tot de gevolgde route binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, naar de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de belanghebbende.

Geïnteresseerd
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of beheerder)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met wat is uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze applicatie)
De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst
De Dienst geleverd door deze Website zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders vermeld, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om zich uit te strekken tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekjes
Cookies zijn trackingtools die bestaan ​​uit kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Tracking-tool
Tracker betekent elke technologie – b.v. Cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken – waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de gebruiker.

Juridische verwijzingen
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevende systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, is deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op deze website.

Laatst gewijzigd: 17 oktober 2022